Middelfart Advokaterne - Kontoret i Tinghuset
Middelfart Advokaterne - Kontoret i Tinghuset

Sekretærerne

Rita Led

Advokatsekretær

Ejendomshandler, selskabsret samt dødsboer

T: +45 6346 0124
E: rl@middelfartadvokaterne.dk

Dorthe Christensen

Advokatsekretær

Ejendomshandler, retssager samt konkursret

T: 63 46 01 21
E: dc@middelfartadvokaterne.dk

Bente Christoffersen

Advokatsekretær

Erstatningssager, ejendomshandler samt retssager

T: 63 41 05 42
E: bc@middelfartadvokaterne.dk

Bente Kruse Jensen

Advokatsekretær

Bogholderi, straffesager, handler, bodelinger, testamenter

T: 63 41 05 41
E: bkj@middelfartadvokaterne.dk

Made by Webdisplay